dielo.eu-predajna-galeria krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža

Sochy reštaurovanie a konzervovanie

reštaurovanie a konzervovanie, drevených, polychromovaných a pozlátených sôch a reliéfov, reštaurovanie plastickej štukovej výzdoby, reštaurovanie starožitností, pozlacovanie, polychromovanie, spevňovanie, petrifikácia, čistenie, dezinfekcia, dezinsekcia, umelecka-dielňa-restaurovanie-reštaurovanie-sôch pozlacovanie-24kt-zlatom-striebrom-imitaciami-platkovych-kovov polychromovanie polychromovanie restaurovanie-umelecko-remeselne-prace-umelecka-dielna Reštaurovanie pozlacovanie

predajná galéria DIELO.eu

vstup do galérie predaj umeleckej tvorby súčasných slovenských autorov bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu dekorativna-stena-kreatvna-omietka dekorativna-stena-kreatvna-omietka

Ukrižovanie

reštaurovanie a pozlacovanie

reštaurovanie drevenej polychromovanej a pozlatenej sochy dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy

Reštaurovanie

Galéria

Služby

reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, umelecko remeselné práce...
Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú ako pôsobeniu času a prírodných vplyvov, tak aj ľudským zásahom, ktorými ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Činnosť reštaurátora začína dôkladným prieskumom diela, na základe ktoré krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umelecká dielňa.sk www.facebook.com/restaurovanie.org/ umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb reštaurovanie obrazov www.restaurovanie.org
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 080 01 prešov
artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria dekorativna-stena-kreatvna-omietka dekorativna-stena-kreatvna-omietka

Dobrý pastier

reštaurovanie sadrovej sochy

Home Umelecko-remeselné práce Reštaurovanie Kontakt
dielo.eu-predajna-galeria

Sochy reštaurovanie a konzervovanie

- reštaurovanie a konzervovanie, drevených, polychromovaných a pozlátených sôch a reliéfov - reštaurovanie plastickej štukovej výzdoby - reštaurovanie starožitností - pozlacovanie - polychromovanie - spevňovanie, petrifikácia - čistenie, dezinfekcia, dezinsekcia - konzervovanie

predajná galéria DIELO.eu

vstup do galérie predaj umeleckej tvorby súčasných slovenských autorov

Reštaurovanie

Galéria

reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, umelecko remeselné práce...
krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu dekorativna-stena-kreatvna-omietka

Ukrižovanie

reštaurovanie a pozlacovanie

sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy

Služby

pozlacovanie-24kt-zlatom-striebrom-imitaciami-platkovych-kovov polychromovanie polychromovanie restaurovanie-umelecko-remeselne-prace-umelecka-dielna Reštaurovanie pozlacovanie Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú ako pôsobeniu času a prírodných vplyvov, tak aj ľudským zásahom, ktorými ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Činnosť reštaurátora začína dôkladným prieskumom diela, na  základe  ktorého  si  reštaurátor  vytvorí  plán  nasledu-júcej  činnosti.  Reštaurátor  musí predo-všetkým  s  pokorou  slúžiť danému dielu. Musí vedieť potlačiť svoju osobnosť, svoju vlastnú tvorivú invenciu. Na reštaurátora sa kladú veľmi rozmanité požiadavky a reštaurovanie tak vyžaduje rôzne kvalifikácie, nielen umelecké, ale aj technické. Musí mať výtvarné schopnosti, aby dokázal dielo obnoviť a prípadne doplniť, dobré znalosti dejín umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...
umelecka-dielňa-restaurovanie-reštaurovanie-sôch krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža
reštaurovanie obrazov reštaurovanie nástenných malieb © 2021 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa restaurovanie.org dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
reštaurovanie drevenej polychromovanej a pozlatenej sochy dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy dekorativna-stena-kreatvna-omietka dekorativna-stena-kreatvna-omietka

Dobrý pastier

reštaurovanie sadrovej sochy

dielo.eu-predajna-galeria

Sochy reštaurovanie

a konzervovanie

reštaurovanie a konzervovanie, drevených, polychromovaných a pozlátených sôch a reliéfov, reštaurovanie plastickej štukovej výzdoby, reštaurovanie starožitností, pozlacovanie, polychromovanie, spevňovanie, petrifikácia, čistenie, dezinfekcia, dezinsekcia, umelecka-dielňa-restaurovanie-reštaurovanie-sôch pozlacovanie-24kt-zlatom-striebrom-imitaciami-platkovych-kovov polychromovanie polychromovanie restaurovanie-umelecko-remeselne-prace-umelecka-dielna Reštaurovanie pozlacovanie

predajná galéria DIELO.eu

vstup do galérie predaj umeleckej tvorby súčasných slovenských autorov

Reštaurovanie

Galéria

Služby

reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, umelecko remeselné práce...
Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú ako pôsobeniu času a prírodných vplyvov, tak aj ľudským zásahom, ktorými ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Činnosť reštaurátora začína dôkladným prieskumom diela, na základe ktoré
facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
www.restaurovanie.org reštaurovanie obrazov reštaurovanie nástenných malieb
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu dekorativna-stena-kreatvna-omietka

Ukrižovanie

reštaurovanie a pozlacovanie drevenej sochy

sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža reštaurovanie drevenej polychromovanej a pozlatenej sochy dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy dekorativna-stena-kreatvna-omietka dekorativna-stena-kreatvna-omietka

Dobrý pastier

reštaurovanie sadrovej sochy